İnsanın yaratılışında var olan yardımlaşma duygu ve düşüncesi, insanlığın tarihi ile yaşıttır. Her toplum yardımlaşma hususunda kendi yaşadığı zamanın sosyal yapısına göre bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Yardımlaşmanın teşkilatlandırılmış en ideal şeklini ise vakıf olarak görmekteyiz.


     Vakıf; kişinin taşınır veya taşınmaz mallarının hiçbir dış tesir altında kalmaksızın sırf kendi rıza ve isteği ile şahsi mülkiyetinden çıkarıp hayır ve hasenat gayesi ile yine kendisi tarafından belirtilen şart ve hizmetlerin yerine getirilmesi için ebedi olarak tahsis etmesidir.

    Vakfiyeler, mahkemelerde hakimler ve şahitler huzurunda tanzim edilen belgeler olmalarından dolayı tarihi kıymeti haiz güvenilir belgelerdir. Sadece vakıf hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiğini değil, aynı zamanda; hukuki, tarihi, coğrafi, toplumsal, iktisadi, dini vb. yönlerden kültürümüzü yansıtan bilgiler açısından da çok önemli bir hazinedir.

        Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ,   işte bu Vakfiye kültürü  bilinci içinde  1994 yılının son günlerinde 80 hayırseverin bir araya  gelmesi ile oluşmuş, Beyoğlu 3. Asliye idare Mahkemesi’nin 14.02.1995 tarih 1995/33 esas nolu kararı ve 6 Ocak 1996 tarih 22515 sayılı resmi gezete ilanı ile toplumun hizmetine girmiştir.

    Vakfımızın amacı: Genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma ve sosyal yardım amaçları yanında özel amacı ; toplum yararına her türlü yasal faaliyetler ile sağlık tesis ve kurumlar  (Eğitim Hastanesi ) dahil ibadethaneler, kültür merkezleri, yurtlar, imaretler, spor tesisleri ve vb. tesisleri  inşaa ve idare etmek, özellikle yabancı lisan ağırlıklı öğretim konusunun yaygınlaştırılması ana okulu, ilkokul, kolej, fen liseleri, meslek ve teknik liselerle birlikte hizmet alanlarının genişlemesi ve gerekli güce ulaşılması halinde yüksek okullar, üniversiteler kurulması, işletilmesi amaçlarını gerçekleştirmektedir.

    Bu amaçlar doğrultusunda Beyoğlu ilçesi sınırları içinde bir okul yapımına başlanmış inşaatın bitirilmesini müteakip, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’nin  şubesi olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın hizmetine sunulmuştur. 2007-2008 Eğitim Öğretim yılından itibaren  Beyoğlu Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak hizmet vermektedir. Vakfımız özellikle Beyoğlu Anadolu İmam  Hatip Lisesi’nin kurulumunu üstlenmiş ve  bu okulun  eğitim kalitesinin yükseltilmesi geleceğin ilim, bilim  ve kültür insanlarının yetişmesi, insanlığın en önemli gereksinimlerinden olan kaliteli Din Görevlilerinin yetişmesi için çaba ve çalışmalarını kararlılıkla devam ettirmektedir.